Ekspert: Dejan Ubavin

Opšti podaci
Adresa Trg Dositeja Obradovića 6, 21000 Novi Sad
E-mail adresa [email protected]
Adresa web sajta http://www.ftn.uns.ac.rs
Telefon fiksni 021 485 2408
Telefon mobilni 064 2209 259
Najviši završen nivo obrazovanja VIII - doktor nauka
Oblast
  • Energetika
  • Zaštita životne sredine
Pol Muški
Osnovna prednost eksperta
Oblast ekspertize
  • Obnovljivi izvori
  • Rad u konsalting firmi
Iskustvo u prvoj oblasti 11
Iskustvo u drugoj oblasti
Sertifikati/licence i koji
Realizovan i zaštićen patent
Ime i broj patenta
Realizovan inovativan proizvod/usluga i koja
Radno iskustvo u inostranstvu
Obuka u inostranstvu
Učešće u međunarodnim projektima
Međunarodni programi i dobijene sume
Učešće u domaćim projektima
Domaći programi i dobijene sume
Potrebe i ponude eksperta
Potrebe eksperta za radom u oblasti
obnovljivih izvora i energetske efikasnosti
  • Smanjenje potrošnje energije
  • Uvođenje korišćenja obn. izv. energije
  • Članstvo u međunarodnim organizacijama
Ponuda znanja i veština eksperta u oblasti
obnovljivih izvora i energetske efikasnosti
  • Smanjenje potrošnje energije
Planovi eksperta
Planovi za učešće u projektima Da
Ime programa
Planovi za oblasti rada
  • Rad na inovativnom proizvodu/usluzi
Članstvo u udruženju
Naziv udruženja
Broj godina u članstvu
Funkcija u udruženju