Ekspert: Anđelka Mihajlov

Opšti podaci
Adresa Trg Dositeja Obradovića 6, 21000 Novi Sad
E-mail adresa [email protected]
Adresa web sajta http://www.ftn.uns.ac.rs
Telefon fiksni 021/485-2439
Telefon mobilni
Najviši završen nivo obrazovanja VIII - doktor nauka
Oblast
  • Zaštita životne sredine
Pol Ženski
Osnovna prednost eksperta
Oblast ekspertize
  • Energetska efikasnost
Iskustvo u prvoj oblasti 39
Iskustvo u drugoj oblasti
Sertifikati/licence i koji
Realizovan i zaštićen patent
Ime i broj patenta
Realizovan inovativan proizvod/usluga i koja
Radno iskustvo u inostranstvu
Obuka u inostranstvu
Učešće u međunarodnim projektima
Međunarodni programi i dobijene sume
Učešće u domaćim projektima
Domaći programi i dobijene sume
Potrebe i ponude eksperta
Potrebe eksperta za radom u oblasti
obnovljivih izvora i energetske efikasnosti
  • Uvođenje korišćenja obn. izv. energije
  • Učešće u međunarodnim projektima
Ponuda znanja i veština eksperta u oblasti
obnovljivih izvora i energetske efikasnosti
  • Smanjenje potrošnje energije
Planovi eksperta
Planovi za učešće u projektima Da
Ime programa
Planovi za oblasti rada
Članstvo u udruženju
Naziv udruženja
Broj godina u članstvu
Funkcija u udruženju