Ekspert: Dragoljub Dakić

Opšti podaci
Adresa Kraljice Marije 16, 11000 Beograd
E-mail adresa [email protected]
Adresa web sajta http://www.inovacionicentar.rs
Telefon fiksni 011 3408336
Telefon mobilni 063 1697443
Najviši završen nivo obrazovanja VIII - doktor nauka
Oblast
  • Energetika
  • Mašinstvo
Pol Muški
Osnovna prednost eksperta
Oblast ekspertize
  • Obnovljivi izvori
  • Rad u nauci
Iskustvo u prvoj oblasti 35
Iskustvo u drugoj oblasti 35
Sertifikati/licence i koji Naučno zvanje naučni savetnik
Realizovan i zaštićen patent Da
Ime i broj patenta "Ložište za sagorevanje velikih bala biomase sa mehanizovanim doziranjem goriva i sagorevanjem po principu cigarete”, Patent upisan u Registar patenata Zavoda za intelektualnu svojinu pod brojem 51771 od 10.10.2011,
Realizovan inovativan proizvod/usluga i koja Da, Poseduje više od 10 priznatih tehničkih rešenja u Ministarstvu prosvete nauke i tehnološkog erazvoja svi iz oblasti energetike i obnovljivih izvora energije (biomasas)
Radno iskustvo u inostranstvu Da
Obuka u inostranstvu Da
Učešće u međunarodnim projektima Da
Međunarodni programi i dobijene sume Na više međunarodnih projekata iz oblasti primene biomase u energetske svrhe, vrednost tih projekata koja se odnosila na naše učešće sigurno je bila veća od 150.000€
Učešće u domaćim projektima Da
Domaći programi i dobijene sume Rukovodio sam na više projekta Ministarstva prosvete nauke i tehnološkog razvoja u okviru kojih su razvijeni do industrijske primene tehnologije cigaretnog sagorevanja baliranih ostataka poljoprivredne proizvodnje i sagorevanje u fluidizovanom sloju nisko
Potrebe i ponude eksperta
Potrebe eksperta za radom u oblasti
obnovljivih izvora i energetske efikasnosti
Ponuda znanja i veština eksperta u oblasti
obnovljivih izvora i energetske efikasnosti
  • Uvođenje korišćenja obn. Izv. Energije
  • Zamena tehnologije proizvodnje
  • Transfer tehnologije
  • Know-how
  • Učešće u međunarodnim projektima
  • Konsalting strane firme
Planovi eksperta
Planovi za učešće u projektima Da
Ime programa Više projekata Ministarstva prosvete nauke i tehnološkog razvoja
Planovi za oblasti rada
Članstvo u udruženju Da
Naziv udruženja više od 30 godina sam član društva termičara Srbije.
Broj godina u članstvu 30
Funkcija u udruženju Član, bio sam i član direktorijuma nacionalnog programa energetske efikasnosti (plaćena funkcija) i predsednik odbora za biomasu pri Privrednoj komori Srbije (volonterska funkcija).