Ekspert: Šandor Kavai

Opšti podaci
Adresa Glavna 2, Kanjiža
E-mail adresa [email protected]
Adresa web sajta
Telefon fiksni 024 874-046
Telefon mobilni 063 508-568
Najviši završen nivo obrazovanja VII1a - master
Oblast
  • Energetika
  • Mašinstvo
Pol Muški
Osnovna prednost eksperta
Oblast ekspertize
  • Energetska efikasnost
Iskustvo u prvoj oblasti 12
Iskustvo u drugoj oblasti 20
Sertifikati/licence i koji odg. projektant i izvođač
Realizovan i zaštićen patent Ne
Ime i broj patenta
Realizovan inovativan proizvod/usluga i koja Ne
Radno iskustvo u inostranstvu Ne
Obuka u inostranstvu Ne
Učešće u međunarodnim projektima Ne
Međunarodni programi i dobijene sume
Učešće u domaćim projektima Ne
Domaći programi i dobijene sume
Potrebe i ponude eksperta
Potrebe eksperta za radom u oblasti
obnovljivih izvora i energetske efikasnosti
Ponuda znanja i veština eksperta u oblasti
obnovljivih izvora i energetske efikasnosti
Planovi eksperta
Planovi za učešće u projektima
Ime programa
Planovi za oblasti rada
Članstvo u udruženju
Naziv udruženja
Broj godina u članstvu
Funkcija u udruženju