Ekspert: Zoltan Zavargo

Opšti podaci
Adresa Bul. Cara Lazara 1, 21 000 Novi Sad
E-mail adresa [email protected]
Adresa web sajta http://www.tf.uns.ac.rs
Telefon fiksni 021 485 3640
Telefon mobilni 063 581 438
Najviši završen nivo obrazovanja VIII - doktor nauka
Oblast
  • Energetika
Pol Muški
Osnovna prednost eksperta
Oblast ekspertize
  • Obnovljivi izvori
  • Energetska efikasnost
  • Rad u nauci
Iskustvo u prvoj oblasti 12
Iskustvo u drugoj oblasti 38
Sertifikati/licence i koji 38
Realizovan i zaštićen patent Ne
Ime i broj patenta
Realizovan inovativan proizvod/usluga i koja
Radno iskustvo u inostranstvu Ne
Obuka u inostranstvu Da
Učešće u međunarodnim projektima Da
Međunarodni programi i dobijene sume
Učešće u domaćim projektima Da
Domaći programi i dobijene sume
Potrebe i ponude eksperta
Potrebe eksperta za radom u oblasti
obnovljivih izvora i energetske efikasnosti
  • Smanjenje potrošnje energije
  • Uvođenje korišćenja obn. izv. energije
  • Učešće u međunarodnim projektima
Ponuda znanja i veština eksperta u oblasti
obnovljivih izvora i energetske efikasnosti
  • Smanjenje potrošnje energije
  • Uvođenje korišćenja obn. Izv. Energije
Planovi eksperta
Planovi za učešće u projektima Da
Ime programa Horizon 2020, IPA prekogranična saradnja
Planovi za oblasti rada
Članstvo u udruženju Da
Naziv udruženja ENEF,Klaster za energetsku efikasnot i Mreža nulte emisije
Broj godina u članstvu 4
Funkcija u udruženju Predsednik upravnog odbora