Ekspert: Dejan Đurović

Opšti podaci
Adresa Mike Petrovića Alasa12-14
E-mail adresa [email protected]
Adresa web sajta http://www.lte-vinca.rs
Telefon fiksni 011/3408837
Telefon mobilni 064/3158332
Najviši završen nivo obrazovanja VIII - doktor nauka
Oblast
 • Energetika
 • Zaštita životne sredine
Pol Muški
Osnovna prednost eksperta
Oblast ekspertize
 • Obnovljivi izvori
 • Energetska efikasnost
Iskustvo u prvoj oblasti 11
Iskustvo u drugoj oblasti 11
Sertifikati/licence i koji
Realizovan i zaštićen patent Da
Ime i broj patenta Ložište za sagorevanje velikih bala biomase sa mehanizovanim doziranjem goriva i sagorevanjem po principu cigarete 6/2011
Realizovan inovativan proizvod/usluga i koja Da, Kotao za sagorevanje poljoprivredne biomase snage 2 MW
Radno iskustvo u inostranstvu Ne
Obuka u inostranstvu Ne
Učešće u međunarodnim projektima Da
Međunarodni programi i dobijene sume • Advanced Decentralized Energy Generation (ADEG) Systems in the Western Balkans, SIXTH FRAMEWORK PROGRAMME PRIORITY [C.1] (SPECIFIC MEASURES IN SUPPORT OF INTERNATIONAL COOPERATION – WESTERN BALKAN COUNTRIES). Duration May 2004 – April 2007. • BIOM – ADR
Učešće u domaćim projektima Da
Domaći programi i dobijene sume III42011 - Razvoj i unapređenje tehnologija za energetski efikasno korišćenje više formi polјoprivredne i šumske biomase na ekološki prihvatlјiv način, uz mogućnost kogeneracije (2011-2015); TR33042 - Unapređenje industrijskog postrojenja sa fluidizovanim
Potrebe i ponude eksperta
Potrebe eksperta za radom u oblasti
obnovljivih izvora i energetske efikasnosti
 • Smanjenje potrošnje energije
 • Uvođenje korišćenja obn. izv. energije
 • Transfer tehnologije
 • Know-how
 • Učešće u međunarodnim projektima
Ponuda znanja i veština eksperta u oblasti
obnovljivih izvora i energetske efikasnosti
 • Smanjenje potrošnje energije
 • Uvođenje korišćenja obn. Izv. Energije
 • Izrada projekata EU
 • Transfer tehnologije
 • Know-how
 • Učešće u međunarodnim projektima
 • Konsalting strane firme
Planovi eksperta
Planovi za učešće u projektima Da
Ime programa Horizon 2020
Planovi za oblasti rada
 • Rad na inovativnom proizvodu/usluzi
Članstvo u udruženju Ne
Naziv udruženja
Broj godina u članstvu
Funkcija u udruženju