Firma: Job d.o.o.

Opšti podaci
Adresa Batutova10, 11 000 Beograd
E-mail adresa [email protected]
Adresa web sajta http://www.jobbgd.com
Telefon fiksni 011/ 2408 501
Telefon mobilni 064 8735 939
Kontakt osoba Nebojša Miletić
Šifra delatnosti 7810
Oblast
  • Zaštita životne sredine
Broj zaposlenih 10
Veličina firme Mala
Godina osnivanja 2007
Osnovna prednost firme
Osnovne prednosti firme
  • Standardi
Standardi ISO 9001:2008
Sertifikati ne
Klaster ne
Saradnja sa naukom (univerzitet/fakultet) ne
Strateški partner iz inostranstva ne
Inovativni proizvod/usluga ne
Korišćenje državnih subvencija ne
Učešće u domaćim projektima ne
Učešće u stranim projektima ne
Potrebe i ponude firme
Potrebe firme u oblasti i energetske efikasnosti
  • Uvođenje odgovarajućih standarda
Potrebe firme u oblasti obnovljivih izvora
  • Prijem sertifikovanih stručnjaka
Ponuda firme u oblasti energetske efikasnosti
  • Zamena tehnologije proizvodnje
Ponuda firme u oblasti obnovljivih izvora
  • Zamena tehnologije proizvodnje
Međunarodne aktivnosti
  • Učešće u međunarodnim projektima
Planovi firme
Planovi firme
  • Prijem radnika
Standardi ne
Širenje delatnosti ne
Učešće u projektima Ne
Program za projekte ne
Partneri u projektu ne