Firma: Elvet d.o.o.

Opšti podaci
Adresa Slavonska lok.2 , Pirot
E-mail adresa [email protected]
Adresa web sajta http://www.elvet.co.rs
Telefon fiksni 010/310-533
Telefon mobilni 066/310-533
Kontakt osoba Bojana Panić
Šifra delatnosti 4690
Oblast
  • Energetika
Broj zaposlenih 2
Veličina firme Mikro
Godina osnivanja 2014
Osnovna prednost firme
Osnovne prednosti firme
  • Lokacija u odnosu na tržište
  • Kvalitet radne snage
Standardi ne
Sertifikati ne
Klaster ne
Saradnja sa naukom (univerzitet/fakultet) ne
Strateški partner iz inostranstva ne
Inovativni proizvod/usluga ne
Korišćenje državnih subvencija ne
Učešće u domaćim projektima ne
Učešće u stranim projektima ne
Potrebe i ponude firme
Potrebe firme u oblasti i energetske efikasnosti
  • Rekonstrukcija prostora
Potrebe firme u oblasti obnovljivih izvora
Ponuda firme u oblasti energetske efikasnosti
Ponuda firme u oblasti obnovljivih izvora
  • Uvođenje korišćenja obnovljivih izvora energije
  • Izrada projekata
Međunarodne aktivnosti
Planovi firme
Planovi firme
  • Uvođenje standarda
Standardi svi
Širenje delatnosti
Učešće u projektima Da
Program za projekte eu
Partneri u projektu ne