Firma: Bioenergo 808 d.o.o.

Opšti podaci
Adresa Pazovački Put bb, Stari Banovci
E-mail adresa [email protected]
Adresa web sajta http://www.808.rs
Telefon fiksni 022/ 316 808
Telefon mobilni 069 617 808
Kontakt osoba Radoslav Ilić
Šifra delatnosti 3511
Oblast
  • Energetika
Broj zaposlenih 36
Veličina firme Mala
Godina osnivanja 2014
Osnovna prednost firme
Osnovne prednosti firme
  • Standardi
Standardi svi
Sertifikati ne
Klaster ne
Saradnja sa naukom (univerzitet/fakultet) ne
Strateški partner iz inostranstva ne
Inovativni proizvod/usluga ne
Korišćenje državnih subvencija ne
Učešće u domaćim projektima ne
Učešće u stranim projektima ne
Potrebe i ponude firme
Potrebe firme u oblasti i energetske efikasnosti
Potrebe firme u oblasti obnovljivih izvora
Ponuda firme u oblasti energetske efikasnosti
  • Realizacija smanjenja potrošnje energije
Ponuda firme u oblasti obnovljivih izvora
  • Uvođenje korišćenja obnovljivih izvora energije
  • Sprovođenje zahteva određenih standarda
  • Ponuda sertifikovanih stručnjaka
Međunarodne aktivnosti
Planovi firme
Planovi firme
  • Sertifikacija menadžment sistema, izvođenje energetskih audita
  • Prijem radnika
Standardi ne
Širenje delatnosti ne
Učešće u projektima Da
Program za projekte svi
Partneri u projektu