Firma: ESCO-ENERGY SAVING COMPANY d.o.o.

Opšti podaci
Adresa Ljubljanska 32, Beograd
E-mail adresa [email protected]
Adresa web sajta http://www.esco.rs
Telefon fiksni 011 3822 951
Telefon mobilni 063 269 401
Kontakt osoba Dejan Lazarević
Šifra delatnosti 7112
Oblast
Broj zaposlenih 56
Veličina firme Srednja
Godina osnivanja 1999
Osnovna prednost firme
Osnovne prednosti firme
 • Član klastera
 • Inovativan proizvod/usluga
Standardi ne
Sertifikati ne
Klaster Ecopanonia
Saradnja sa naukom (univerzitet/fakultet) ne
Strateški partner iz inostranstva ne
Inovativni proizvod/usluga ESCO sistem
Korišćenje državnih subvencija ne
Učešće u domaćim projektima ne
Učešće u stranim projektima ne
Potrebe i ponude firme
Potrebe firme u oblasti i energetske efikasnosti
 • Potreban energetski pasoš
Potrebe firme u oblasti obnovljivih izvora
Ponuda firme u oblasti energetske efikasnosti
 • Realizacija smanjenja potrošnje energije
 • Sprovođenje zahteva određenih standarda
 • Ponuda sertifikovanih stručnjaka
 • Izrada energetskog pasoša
 • Rekonstrukcija prostora
 • Zamena tehnologije proizvodnje
Ponuda firme u oblasti obnovljivih izvora
 • Uvođenje korišćenja obnovljivih izvora energije
 • Sprovođenje zahteva određenih standarda
 • Ponuda sertifikovanih stručnjaka
 • Zamena tehnologije proizvodnje
 • Izrada projekata
Međunarodne aktivnosti
Planovi firme
Planovi firme
 • Uvođenje standarda
 • Sertifikacija menadžment sistema, izvođenje energetskih audita
 • Širenje tržišta
Standardi ne
Širenje delatnosti ne
Učešće u projektima Da
Program za projekte eu
Partneri u projektu ne