Firma: Gorštak d.o.o. preduzeće za proizvodnju i promet

Opšti podaci
Adresa Rajka Tadića 12, Bajina Bašta
E-mail adresa [email protected]
Adresa web sajta http://www.gorstak.rs
Telefon fiksni
Telefon mobilni 064 847 36 02
Kontakt osoba Zlatko Tešić
Šifra delatnosti 1610
Oblast
  • Energetika
Broj zaposlenih 25
Veličina firme Mala
Godina osnivanja 1991
Osnovna prednost firme
Osnovne prednosti firme
  • Član klastera
  • Inovativan proizvod/usluga
Standardi ne
Sertifikati ne
Klaster Ecopanonia
Saradnja sa naukom (univerzitet/fakultet) ne
Strateški partner iz inostranstva ne
Inovativni proizvod/usluga pelet
Korišćenje državnih subvencija ne
Učešće u domaćim projektima ne
Učešće u stranim projektima ne
Potrebe i ponude firme
Potrebe firme u oblasti i energetske efikasnosti
  • Uvođenje odgovarajućih standarda
Potrebe firme u oblasti obnovljivih izvora
  • Uvođenje odgovarajućih standarda
Ponuda firme u oblasti energetske efikasnosti
  • Realizacija smanjenja potrošnje energije
Ponuda firme u oblasti obnovljivih izvora
  • Uvođenje korišćenja obnovljivih izvora energije
Međunarodne aktivnosti
  • Učešće u međunarodnim projektima
Planovi firme
Planovi firme
  • Širenje delatnosti
Standardi ne
Širenje delatnosti drugi izvori
Učešće u projektima Da
Program za projekte svo koji psotoje
Partneri u projektu ne