Firma: ENVIDOME d.o.o.

Opšti podaci
Adresa 18105 Medijana-Niš ul. Vojvode Mišića 46b
E-mail adresa [email protected]
Adresa web sajta http://www.envidome.com
Telefon fiksni 018 280 909
Telefon mobilni
Kontakt osoba Christou Ioannis
Šifra delatnosti 4291
Oblast
 • Energetika
Broj zaposlenih 10
Veličina firme Mala
Godina osnivanja 2013
Osnovna prednost firme
Osnovne prednosti firme
 • Ima strateškog partnera iz inostranstva
 • Učešće u domaćim projektima
Standardi ne
Sertifikati ne
Klaster ne
Saradnja sa naukom (univerzitet/fakultet) ne
Strateški partner iz inostranstva Grčka firma i nemačka Eco gmh
Inovativni proizvod/usluga
Korišćenje državnih subvencija elektrane solarne, vetar, biogas
Učešće u domaćim projektima ne
Učešće u stranim projektima ne
Potrebe i ponude firme
Potrebe firme u oblasti i energetske efikasnosti
 • Rekonstrukcija prostora
Potrebe firme u oblasti obnovljivih izvora
Ponuda firme u oblasti energetske efikasnosti
 • Realizacija smanjenja potrošnje energije
 • Ponuda sertifikovanih stručnjaka
 • Zamena tehnologije proizvodnje
 • Izrada projekata
 • Podaci o merenju i analizi podataka vezanih za energetsku efikasnost
Ponuda firme u oblasti obnovljivih izvora
 • Uvođenje korišćenja obnovljivih izvora energije
 • Sprovođenje zahteva određenih standarda
 • Ponuda sertifikovanih stručnjaka
 • Zamena tehnologije proizvodnje
 • Izrada projekata
Međunarodne aktivnosti
 • Izvozni poslovi
 • Transfer tehnologije
 • Know how
Planovi firme
Planovi firme
 • Širenje tržišta
Standardi
Širenje delatnosti
Učešće u projektima Da
Program za projekte eu
Partneri u projektu