Firma: Enarh d.o.o.

Opšti podaci
Adresa Ul. Božane Pripić 8, Kragujevac
E-mail adresa [email protected]
Adresa web sajta http://www.enarh.rs
Telefon fiksni 034/ 319 186
Telefon mobilni 064 32 87 254
Kontakt osoba Čedomir Milovanović
Šifra delatnosti 7112
Oblast
Broj zaposlenih 4
Veličina firme Mikro
Godina osnivanja 2005
Osnovna prednost firme
Osnovne prednosti firme
  • Inovativan proizvod/usluga
Standardi ne
Sertifikati ne
Klaster ne
Saradnja sa naukom (univerzitet/fakultet) ne
Strateški partner iz inostranstva ne
Inovativni proizvod/usluga u saradnji sa klijentom
Korišćenje državnih subvencija ne
Učešće u domaćim projektima ne
Učešće u stranim projektima ne
Potrebe i ponude firme
Potrebe firme u oblasti i energetske efikasnosti
Potrebe firme u oblasti obnovljivih izvora
Ponuda firme u oblasti energetske efikasnosti
  • Izrada energetskog pasoša
  • Podaci o merenju i analizi podataka vezanih za energetsku efikasnost
Ponuda firme u oblasti obnovljivih izvora
Međunarodne aktivnosti
Planovi firme
Planovi firme
  • Sertifikacija menadžment sistema, izvođenje energetskih audita
  • Širenje tržišta
Standardi ne
Širenje delatnosti ne
Učešće u projektima Ne
Program za projekte ne
Partneri u projektu ne