Firma: Academy d.o.o.

Opšti podaci
Adresa 21 000 Novi Sad, Jevrejska 22
E-mail adresa [email protected]
Adresa web sajta http://www.academy.edu.rs
Telefon fiksni 021/661 6888
Telefon mobilni
Kontakt osoba Davor Stanković
Šifra delatnosti 8559
Oblast
Broj zaposlenih 20
Veličina firme Mala
Godina osnivanja 1995
Osnovna prednost firme
Osnovne prednosti firme
  • Član klastera
Standardi ne
Sertifikati ne
Klaster Ecopanonia
Saradnja sa naukom (univerzitet/fakultet) konferencije
Strateški partner iz inostranstva ne
Inovativni proizvod/usluga ne
Korišćenje državnih subvencija ne
Učešće u domaćim projektima da
Učešće u stranim projektima da
Potrebe i ponude firme
Potrebe firme u oblasti i energetske efikasnosti
  • Smanjenje potrošnje energije
  • Rekonstrukcija prostora
Potrebe firme u oblasti obnovljivih izvora
Ponuda firme u oblasti energetske efikasnosti
Ponuda firme u oblasti obnovljivih izvora
Međunarodne aktivnosti
  • Strani konsalting
Planovi firme
Planovi firme
  • Širenje delatnosti
  • Učešće u međunarodnim projektima
  • Učešće u domaćim projektima
  • Razvoj inovativnih proizvoda/usluga
Standardi ne
Širenje delatnosti ne
Učešće u projektima Da
Program za projekte eu
Partneri u projektu ne