Firma: Hemodom d.o.o.

Opšti podaci
Adresa Ulica Ljiljana 9, Sremska Kamenica
E-mail adresa [email protected]
Adresa web sajta http://www.hemodom.co.rs
Telefon fiksni 021/ 463 151
Telefon mobilni
Kontakt osoba Jovan Velja
Šifra delatnosti 4330
Oblast
  • Zaštita životne sredine
Broj zaposlenih 8
Veličina firme Mikro
Godina osnivanja 2000
Osnovna prednost firme
Osnovne prednosti firme
  • Član klastera
  • Inovativan proizvod/usluga
Standardi ne
Sertifikati ne
Klaster Ecopanonia
Saradnja sa naukom (univerzitet/fakultet) ne
Strateški partner iz inostranstva ne
Inovativni proizvod/usluga Sopstveni razvoj
Korišćenje državnih subvencija ne
Učešće u domaćim projektima ne
Učešće u stranim projektima ne
Potrebe i ponude firme
Potrebe firme u oblasti i energetske efikasnosti
  • Smanjenje potrošnje energije
Potrebe firme u oblasti obnovljivih izvora
Ponuda firme u oblasti energetske efikasnosti
Ponuda firme u oblasti obnovljivih izvora
Međunarodne aktivnosti
  • Know how
Planovi firme
Planovi firme
  • Uvođenje standarda
  • Prijem radnika
  • Širenje delatnosti
Standardi ne
Širenje delatnosti ne
Učešće u projektima Da
Program za projekte eu
Partneri u projektu ne