Firma: Power Gen d.o.o. Beograd

Opšti podaci
Adresa Bul. Zorana Đinđića 81 IV 11, Beograd
E-mail adresa
Adresa web sajta
Telefon fiksni
Telefon mobilni 064 230 5328
Kontakt osoba Vladimir Miletić
Šifra delatnosti 3511
Oblast
  • Energetika
Broj zaposlenih 87
Veličina firme Srednja
Godina osnivanja 2009
Osnovna prednost firme
Osnovne prednosti firme
  • Inovativan proizvod/usluga
  • Saradnja sa naukom (fakultet/institut)
Standardi ne
Sertifikati ne
Klaster ne
Saradnja sa naukom (univerzitet/fakultet) razvoj
Strateški partner iz inostranstva ne
Inovativni proizvod/usluga el.energija
Korišćenje državnih subvencija ne
Učešće u domaćim projektima ne
Učešće u stranim projektima ne
Potrebe i ponude firme
Potrebe firme u oblasti i energetske efikasnosti
Potrebe firme u oblasti obnovljivih izvora
Ponuda firme u oblasti energetske efikasnosti
Ponuda firme u oblasti obnovljivih izvora
  • Uvođenje korišćenja obnovljivih izvora energije
Međunarodne aktivnosti
Planovi firme
Planovi firme
  • Uvođenje standarda
Standardi svi
Širenje delatnosti
Učešće u projektima Da
Program za projekte eu
Partneri u projektu ne