Firma: Moriton Group

Opšti podaci
Adresa Ivana Milutinovića 33, 21460 Vrbas
E-mail adresa [email protected]
Adresa web sajta http://www.mirotin.rs
Telefon fiksni 021 706 - 270
Telefon mobilni
Kontakt osoba Ana Marojević
Šifra delatnosti 1110
Oblast
 • Energetika
Broj zaposlenih 240
Veličina firme
Godina osnivanja 1992
Osnovna prednost firme
Osnovne prednosti firme
 • Standardi
 • Član klastera
Standardi HACAPP, ISO 9001
Sertifikati
Klaster Ecopanonia
Saradnja sa naukom (univerzitet/fakultet) Korišćenje laboratorija
Strateški partner iz inostranstva ne
Inovativni proizvod/usluga korišćenje biomase
Korišćenje državnih subvencija ne
Učešće u domaćim projektima ne
Učešće u stranim projektima ne
Potrebe i ponude firme
Potrebe firme u oblasti i energetske efikasnosti
 • Uvođenje odgovarajućih standarda
 • Saradnja sa stručnjacima i ekspertima za energetsku efikasnost
 • Saradnja sa organizacijama - izvođačima/dobavljačima po pitanju uvođenja novih tehnologija radi uštede energije
Potrebe firme u oblasti obnovljivih izvora
 • Prijem sertifikovanih stručnjaka
 • Izrada projekata
 • Saradnja sa organizacijama - izvođačima/dobavljačima po pitanju uvođenja novih tehnologija iz obnovljivih izvora energije
Ponuda firme u oblasti energetske efikasnosti
 • Realizacija smanjenja potrošnje energije
 • Ponuda sertifikovanih stručnjaka
 • Zamena tehnologije proizvodnje
Ponuda firme u oblasti obnovljivih izvora
 • Uvođenje korišćenja obnovljivih izvora energije
Međunarodne aktivnosti
 • Izvozni poslovi
Planovi firme
Planovi firme
 • Uvođenje standarda
 • Prijem radnika
 • Širenje tržišta
 • Prijem eksperata
Standardi ISO 14001
Širenje delatnosti
Učešće u projektima Da
Program za projekte Ipard
Partneri u projektu ne zna