Firma: GRUNDFOS SRBIJA DOO

Opšti podaci
Adresa Obilazni put "Sever" 21, Inđija
E-mail adresa
Adresa web sajta http://www.grundfos.rs
Telefon fiksni 011 225 87 40
Telefon mobilni
Kontakt osoba Dušan Durković
Šifra delatnosti 2813
Oblast
Broj zaposlenih 45
Veličina firme Mala
Godina osnivanja 2010
Osnovna prednost firme
Osnovne prednosti firme
  • Inovativan proizvod/usluga
  • Ima strateškog partnera iz inostranstva
Standardi ne
Sertifikati ne
Klaster ne
Saradnja sa naukom (univerzitet/fakultet) ne
Strateški partner iz inostranstva Grundfos Nemačka
Inovativni proizvod/usluga inteligentni sistemi
Korišćenje državnih subvencija ne
Učešće u domaćim projektima ne
Učešće u stranim projektima ne
Potrebe i ponude firme
Potrebe firme u oblasti i energetske efikasnosti
  • Smanjenje potrošnje energije
Potrebe firme u oblasti obnovljivih izvora
  • Uvođenje korišćenja obnovljivih izvora energije
Ponuda firme u oblasti energetske efikasnosti
  • Realizacija smanjenja potrošnje energije
  • Sprovođenje zahteva određenih standarda
  • Zamena tehnologije proizvodnje
  • Izrada projekata
Ponuda firme u oblasti obnovljivih izvora
Međunarodne aktivnosti
  • Izvozni poslovi
Planovi firme
Planovi firme
  • Obuka menadžmenta i zaposlenih
Standardi ne
Širenje delatnosti ne
Učešće u projektima Da
Program za projekte matične firme
Partneri u projektu