Firma: Scan Metals d.o.o.

Opšti podaci
Adresa 21 000 Novi Sad, Jovana Đorđevića 4
E-mail adresa [email protected]
Adresa web sajta http://www.scanmetals.rs
Telefon fiksni 021/ 848 501
Telefon mobilni 061 66 878 49
Kontakt osoba Slaviša Ćirić
Šifra delatnosti 4677
Oblast
  • Energetika
  • Zaštita životne sredine
Broj zaposlenih 40
Veličina firme Srednja
Godina osnivanja 2008
Osnovna prednost firme
Osnovne prednosti firme
  • Lokacija u odnosu na tržište
Standardi ne
Sertifikati ne
Klaster ne
Saradnja sa naukom (univerzitet/fakultet) ne
Strateški partner iz inostranstva ne
Inovativni proizvod/usluga ne
Korišćenje državnih subvencija ne
Učešće u domaćim projektima ne
Učešće u stranim projektima ne
Potrebe i ponude firme
Potrebe firme u oblasti i energetske efikasnosti
  • Smanjenje potrošnje energije
  • Obuka menadžmenta i zaposlenih - na temu: energetska efikasnost
Potrebe firme u oblasti obnovljivih izvora
  • Prijem sertifikovanih stručnjaka
Ponuda firme u oblasti energetske efikasnosti
Ponuda firme u oblasti obnovljivih izvora
  • Sprovođenje zahteva određenih standarda
Međunarodne aktivnosti
Planovi firme
Planovi firme
  • Prijem radnika
Standardi ne
Širenje delatnosti ne
Učešće u projektima Ne
Program za projekte ne
Partneri u projektu ne