Firma: W&W ENERGY d.o.o, društvo za proizvodnju električne energije

Opšti podaci
Adresa Crvenog barjaka bb, 34 000 Kragujevac
E-mail adresa [email protected]
Adresa web sajta http://www.centarmhe.rs/
Telefon fiksni 034 338 492
Telefon mobilni
Kontakt osoba Vladimir Vasilić
Šifra delatnosti 3511
Oblast
  • Energetika
Broj zaposlenih 59
Veličina firme Srednja
Godina osnivanja 2008
Osnovna prednost firme
Osnovne prednosti firme
  • Član klastera
Standardi ne
Sertifikati ne
Klaster Ecopanonia
Saradnja sa naukom (univerzitet/fakultet) ne
Strateški partner iz inostranstva ne
Inovativni proizvod/usluga ne
Korišćenje državnih subvencija ne
Učešće u domaćim projektima ne
Učešće u stranim projektima ne
Potrebe i ponude firme
Potrebe firme u oblasti i energetske efikasnosti
  • Prijem sertifikovanih stručnjaka
Potrebe firme u oblasti obnovljivih izvora
  • Prijem sertifikovanih stručnjaka
Ponuda firme u oblasti energetske efikasnosti
Ponuda firme u oblasti obnovljivih izvora
  • Uvođenje korišćenja obnovljivih izvora energije
  • Izrada projekata
Međunarodne aktivnosti
Planovi firme
Planovi firme
  • Učešće u međunarodnim projektima
  • Učešće u domaćim projektima
Standardi
Širenje delatnosti
Učešće u projektima Da
Program za projekte svi
Partneri u projektu ne