Firma: MIFIMIENERGY D.O.O. PREDUZEĆE ZA PROJEKTOVANJE UGRADNJU I NADZOR ENERGETSKO EFIKASNIH SISTEMA

Opšti podaci
Adresa Hajduk Veljkova 44, Niš
E-mail adresa
Adresa web sajta http://www.toplotnepumpe.rs/
Telefon fiksni 018 292 404
Telefon mobilni 063 8 411 400
Kontakt osoba Milan Veljković
Šifra delatnosti 7022
Oblast
  • Energetika
Broj zaposlenih 5
Veličina firme Mikro
Godina osnivanja 2009
Osnovna prednost firme
Osnovne prednosti firme
  • Dobar kvalitet proizvoda/usluga
  • Brza prilagodljivost zahtevima tržišta
Standardi ne
Sertifikati ne
Klaster ne
Saradnja sa naukom (univerzitet/fakultet) ne
Strateški partner iz inostranstva ne
Inovativni proizvod/usluga ne
Korišćenje državnih subvencija ne
Učešće u domaćim projektima ne
Učešće u stranim projektima ne
Potrebe i ponude firme
Potrebe firme u oblasti i energetske efikasnosti
Potrebe firme u oblasti obnovljivih izvora
Ponuda firme u oblasti energetske efikasnosti
  • Realizacija smanjenja potrošnje energije
  • Ponuda sertifikovanih stručnjaka
  • Rekonstrukcija prostora
Ponuda firme u oblasti obnovljivih izvora
Međunarodne aktivnosti
Planovi firme
Planovi firme
  • Učešće u domaćim projektima
  • Obuka menadžmenta i zaposlenih
Standardi ne
Širenje delatnosti ne
Učešće u projektima Da
Program za projekte ministarstva, sekretarijati
Partneri u projektu ne