Firma: ARTEL

Opšti podaci
Adresa Bulevar Cara Lazara 42, 21000 Novi Sad
E-mail adresa [email protected]
Adresa web sajta http://www.artel.rs
Telefon fiksni 021 477 8 201
Telefon mobilni 069 477 8 201
Kontakt osoba
Šifra delatnosti
Oblast
Broj zaposlenih 2
Veličina firme Mikro
Godina osnivanja 2012
Osnovna prednost firme
Osnovne prednosti firme
 • Kvalitetan menadžment
 • Prihvatljive cene proizvoda/usluga
Standardi ne
Sertifikati ne
Klaster ne
Saradnja sa naukom (univerzitet/fakultet) ne
Strateški partner iz inostranstva ne
Inovativni proizvod/usluga ne
Korišćenje državnih subvencija ne
Učešće u domaćim projektima ne
Učešće u stranim projektima ne
Potrebe i ponude firme
Potrebe firme u oblasti i energetske efikasnosti
 • Prijem sertifikovanih stručnjaka
Potrebe firme u oblasti obnovljivih izvora
 • Uvođenje odgovarajućih standarda
Ponuda firme u oblasti energetske efikasnosti
 • Realizacija smanjenja potrošnje energije
 • Sprovođenje zahteva određenih standarda
 • Ponuda sertifikovanih stručnjaka
Ponuda firme u oblasti obnovljivih izvora
 • Uvođenje korišćenja obnovljivih izvora energije
 • Ponuda sertifikovanih stručnjaka
Međunarodne aktivnosti
 • Know how
Planovi firme
Planovi firme
 • Uvođenje standarda
 • Širenje tržišta
 • Razvoj inovativnih proizvoda/usluga
Standardi svi
Širenje delatnosti ne
Učešće u projektima Da
Program za projekte eu
Partneri u projektu ne