Firma: AliQuantum d.o.o.

Opšti podaci
Adresa 21 000 Novi Sad, Trg Republike 20
E-mail adresa [email protected]
Adresa web sajta http://www.aq.rs
Telefon fiksni
Telefon mobilni 060 4456 526
Kontakt osoba Zoran Rašević
Šifra delatnosti 7112
Oblast
  • Energetika
Broj zaposlenih 56
Veličina firme Srednja
Godina osnivanja 2013
Osnovna prednost firme
Osnovne prednosti firme
  • Logistička podrška
  • Prihvatljive cene proizvoda/usluga
Standardi ne
Sertifikati ne
Klaster ne
Saradnja sa naukom (univerzitet/fakultet) ne
Strateški partner iz inostranstva ne
Inovativni proizvod/usluga ne
Korišćenje državnih subvencija ne
Učešće u domaćim projektima ne
Učešće u stranim projektima ne
Potrebe i ponude firme
Potrebe firme u oblasti i energetske efikasnosti
Potrebe firme u oblasti obnovljivih izvora
Ponuda firme u oblasti energetske efikasnosti
  • Rekonstrukcija prostora
  • Izrada projekata
Ponuda firme u oblasti obnovljivih izvora
Međunarodne aktivnosti
  • Strani konsalting
Planovi firme
Planovi firme
  • Uvođenje standarda
Standardi svi
Širenje delatnosti
Učešće u projektima Da
Program za projekte svi
Partneri u projektu ne