Firma: RD SOLAR SYSTEMS d.o.o.

Opšti podaci
Adresa Solunska 21A, Kragujevac
E-mail adresa [email protected]
Adresa web sajta http://www.rdsolar.rs/
Telefon fiksni 034 32 65 29
Telefon mobilni
Kontakt osoba Ilinka Moscheick Dimić
Šifra delatnosti 4674
Oblast
Broj zaposlenih 14
Veličina firme Mikro
Godina osnivanja 2005
Osnovna prednost firme
Osnovne prednosti firme
  • Član klastera
  • Logistička podrška
Standardi ne
Sertifikati ne
Klaster Šumadije
Saradnja sa naukom (univerzitet/fakultet) ne
Strateški partner iz inostranstva ne
Inovativni proizvod/usluga ne
Korišćenje državnih subvencija ne
Učešće u domaćim projektima ne
Učešće u stranim projektima ne
Potrebe i ponude firme
Potrebe firme u oblasti i energetske efikasnosti
Potrebe firme u oblasti obnovljivih izvora
  • Izrada projekata
Ponuda firme u oblasti energetske efikasnosti
  • Ponuda sertifikovanih stručnjaka
Ponuda firme u oblasti obnovljivih izvora
  • Uvođenje korišćenja obnovljivih izvora energije
Međunarodne aktivnosti
Planovi firme
Planovi firme
  • Obuka menadžmenta i zaposlenih
Standardi ne
Širenje delatnosti ne
Učešće u projektima Da
Program za projekte eu
Partneri u projektu ne