Firma: Meding d.o.o.

Opšti podaci
Adresa 21 000 Novi Sad, Partizanska 25
E-mail adresa [email protected]
Adresa web sajta http://www.meding.rs
Telefon fiksni 021/ 458 265
Telefon mobilni
Kontakt osoba Marin Barjaktarević
Šifra delatnosti 4690
Oblast
  • Mašinstvo
Broj zaposlenih 20
Veličina firme Mala
Godina osnivanja 2001
Osnovna prednost firme
Osnovne prednosti firme
  • Član klastera
  • Kvalitet radne snage
  • Kvalitetan menadžment
Standardi ne
Sertifikati ne
Klaster Ecopanonia
Saradnja sa naukom (univerzitet/fakultet) ne
Strateški partner iz inostranstva ne
Inovativni proizvod/usluga ne
Korišćenje državnih subvencija ne
Učešće u domaćim projektima ne
Učešće u stranim projektima ne
Potrebe i ponude firme
Potrebe firme u oblasti i energetske efikasnosti
  • Smanjenje potrošnje energije
Potrebe firme u oblasti obnovljivih izvora
Ponuda firme u oblasti energetske efikasnosti
Ponuda firme u oblasti obnovljivih izvora
Međunarodne aktivnosti
Planovi firme
Planovi firme
  • Širenje delatnosti
  • Širenje tržišta
  • Prijem eksperata
Standardi ne
Širenje delatnosti ne
Učešće u projektima Da
Program za projekte eu
Partneri u projektu ne