Firma: Metro Energy d.o.o.

Opšti podaci
Adresa 21 000 Novi Sad, Polgar Andraša 40d
E-mail adresa [email protected]
Adresa web sajta http://www.metroenergynovisad.com
Telefon fiksni
Telefon mobilni 060 50 30 515
Kontakt osoba Dragan Šarenac
Šifra delatnosti 7112
Oblast
  • Energetika
Broj zaposlenih 12
Veličina firme Mala
Godina osnivanja 2008
Osnovna prednost firme
Osnovne prednosti firme
  • Standardi
Standardi RPS ISO/IEC 17025:2006
Sertifikati ne
Klaster ne
Saradnja sa naukom (univerzitet/fakultet) ne
Strateški partner iz inostranstva ne
Inovativni proizvod/usluga ne
Korišćenje državnih subvencija ne
Učešće u domaćim projektima ne
Učešće u stranim projektima ne
Potrebe i ponude firme
Potrebe firme u oblasti i energetske efikasnosti
Potrebe firme u oblasti obnovljivih izvora
Ponuda firme u oblasti energetske efikasnosti
  • Izrada energetskog pasoša
Ponuda firme u oblasti obnovljivih izvora
Međunarodne aktivnosti
Planovi firme
Planovi firme
  • Prijem eksperata
  • Učešće u međunarodnim projektima
Standardi ne
Širenje delatnosti ne
Učešće u projektima Da
Program za projekte dimaći i strani
Partneri u projektu svi