Firma: Omega M d.o.o.

Opšti podaci
Adresa 21 000 Novi Sad, Gajeva 29
E-mail adresa [email protected]
Adresa web sajta http://www.omegam.co.rs
Telefon fiksni 021/661 2071
Telefon mobilni 064 155 66 66
Kontakt osoba Željko Kranjac
Šifra delatnosti 4230
Oblast
  • ICT
  • Zaštita životne sredine
Broj zaposlenih
Veličina firme Preduzetnik
Godina osnivanja 2000
Osnovna prednost firme
Osnovne prednosti firme
  • Član klastera
  • Rad na daljinu
Standardi ne
Sertifikati ne
Klaster Ecopanonia
Saradnja sa naukom (univerzitet/fakultet) ne
Strateški partner iz inostranstva ne
Inovativni proizvod/usluga ne
Korišćenje državnih subvencija ne
Učešće u domaćim projektima ne
Učešće u stranim projektima ne
Potrebe i ponude firme
Potrebe firme u oblasti i energetske efikasnosti
  • Smanjenje potrošnje energije
Potrebe firme u oblasti obnovljivih izvora
Ponuda firme u oblasti energetske efikasnosti
Ponuda firme u oblasti obnovljivih izvora
Međunarodne aktivnosti
Planovi firme
Planovi firme
  • Uvođenje standarda
  • Širenje delatnosti
Standardi ne
Širenje delatnosti ne
Učešće u projektima Da
Program za projekte eu
Partneri u projektu ne