Firma: Biomasa grupa d.o.o.

Opšti podaci
Adresa Južni Bulevar br 101, 11 000 Beograd
E-mail adresa [email protected]
Adresa web sajta http://www.biomasa-grupa.com/
Telefon fiksni 011/283-60-49
Telefon mobilni
Kontakt osoba Olgica Živić
Šifra delatnosti 4674
Oblast
Broj zaposlenih 8
Veličina firme Mikro
Godina osnivanja 2013
Osnovna prednost firme
Osnovne prednosti firme
 • Saradnja sa naukom (fakultet/institut)
 • Stalni team building
Standardi ne
Sertifikati ne
Klaster ne
Saradnja sa naukom (univerzitet/fakultet) laboratorije, masteri
Strateški partner iz inostranstva ne
Inovativni proizvod/usluga ne
Korišćenje državnih subvencija ne
Učešće u domaćim projektima ne
Učešće u stranim projektima ne
Potrebe i ponude firme
Potrebe firme u oblasti i energetske efikasnosti
 • Uvođenje odgovarajućih standarda
Potrebe firme u oblasti obnovljivih izvora
 • Prijem sertifikovanih stručnjaka
Ponuda firme u oblasti energetske efikasnosti
 • Realizacija smanjenja potrošnje energije
 • Zamena tehnologije proizvodnje
Ponuda firme u oblasti obnovljivih izvora
 • Uvođenje korišćenja obnovljivih izvora energije
 • Zamena tehnologije proizvodnje
 • Izrada projekata
Međunarodne aktivnosti
Planovi firme
Planovi firme
 • Sertifikacija menadžment sistema, izvođenje energetskih audita
 • Obuka menadžmenta i zaposlenih
Standardi ne
Širenje delatnosti ne
Učešće u projektima Ne
Program za projekte
Partneri u projektu