Firma: GREEN BUILDING d.o.o.

Opšti podaci
Adresa Temerinska 57, 21000 Novi Sad
E-mail adresa [email protected]
Adresa web sajta http://www.greenbuilding.rs/
Telefon fiksni 021 477 0 888
Telefon mobilni
Kontakt osoba Goran Jevtić
Šifra delatnosti 4322
Oblast
  • Energetika
Broj zaposlenih 3
Veličina firme
Godina osnivanja 2012
Osnovna prednost firme
Osnovne prednosti firme
  • Ima strateškog partnera iz inostranstva
  • Prihvatljive cene proizvoda/usluga
Standardi ne
Sertifikati ne
Klaster ne
Saradnja sa naukom (univerzitet/fakultet) ne
Strateški partner iz inostranstva više
Inovativni proizvod/usluga ne
Korišćenje državnih subvencija ne
Učešće u domaćim projektima ne
Učešće u stranim projektima ne
Potrebe i ponude firme
Potrebe firme u oblasti i energetske efikasnosti
  • Prijem sertifikovanih stručnjaka
Potrebe firme u oblasti obnovljivih izvora
Ponuda firme u oblasti energetske efikasnosti
  • Realizacija smanjenja potrošnje energije
  • Ponuda sertifikovanih stručnjaka
Ponuda firme u oblasti obnovljivih izvora
  • Uvođenje korišćenja obnovljivih izvora energije
Međunarodne aktivnosti
  • Transfer tehnologije
Planovi firme
Planovi firme
  • Učešće u međunarodnim projektima
Standardi ne
Širenje delatnosti ne
Učešće u projektima Da
Program za projekte eu
Partneri u projektu