Firma: Green Mile Team d.o.o.

Opšti podaci
Adresa 21 000 Novi Sad, Branimira Ćosića 23
E-mail adresa [email protected]
Adresa web sajta http://www.greenmileteam.com
Telefon fiksni 021/ 30 14 600
Telefon mobilni
Kontakt osoba Vladimir Vodalov
Šifra delatnosti 7112
Oblast
  • Energetika
Broj zaposlenih 30
Veličina firme Mala
Godina osnivanja 2008
Osnovna prednost firme
Osnovne prednosti firme
  • Inovativan proizvod/usluga
Standardi ne
Sertifikati ne
Klaster ne
Saradnja sa naukom (univerzitet/fakultet) ne
Strateški partner iz inostranstva ne
Inovativni proizvod/usluga ne
Korišćenje državnih subvencija ne
Učešće u domaćim projektima ne
Učešće u stranim projektima ne
Potrebe i ponude firme
Potrebe firme u oblasti i energetske efikasnosti
Potrebe firme u oblasti obnovljivih izvora
Ponuda firme u oblasti energetske efikasnosti
  • Realizacija smanjenja potrošnje energije
Ponuda firme u oblasti obnovljivih izvora
  • Uvođenje korišćenja obnovljivih izvora energije
  • Izrada projekata
Međunarodne aktivnosti
  • Izvozni poslovi
Planovi firme
Planovi firme
  • Širenje tržišta
  • Prijem eksperata
Standardi ne
Širenje delatnosti ne
Učešće u projektima Da
Program za projekte eu
Partneri u projektu ne