Firma: AIRTREND LIMITED

Opšti podaci
Adresa Kumanovska 14, Beograd
E-mail adresa [email protected]
Adresa web sajta http://www.airtrend.rs/
Telefon fiksni 011 383 6886
Telefon mobilni
Kontakt osoba Goran Kolić
Šifra delatnosti 8299
Oblast
Broj zaposlenih
Veličina firme
Godina osnivanja 2008
Osnovna prednost firme
Osnovne prednosti firme
 • Ima strateškog partnera iz inostranstva
 • Lokacija u odnosu na tržište
Standardi ne
Sertifikati ne
Klaster ne
Saradnja sa naukom (univerzitet/fakultet) ne
Strateški partner iz inostranstva da
Inovativni proizvod/usluga ne
Korišćenje državnih subvencija ne
Učešće u domaćim projektima ne
Učešće u stranim projektima ne
Potrebe i ponude firme
Potrebe firme u oblasti i energetske efikasnosti
 • Uvođenje odgovarajućih standarda
 • Potreban energetski pasoš
 • Saradnja sa organizacijama - izvođačima/dobavljačima po pitanju uvođenja novih tehnologija radi uštede energije
Potrebe firme u oblasti obnovljivih izvora
 • Uvođenje korišćenja obnovljivih izvora energije
 • Obuka menadžmenta i zaposlenih - na temu: obnovljivi izvori energije
Ponuda firme u oblasti energetske efikasnosti
 • Realizacija smanjenja potrošnje energije
 • Ponuda sertifikovanih stručnjaka
Ponuda firme u oblasti obnovljivih izvora
Međunarodne aktivnosti
 • Uvozni poslovi
 • Izvozni poslovi
 • Strani konsalting
Planovi firme
Planovi firme
 • Prijem radnika
Standardi
Širenje delatnosti
Učešće u projektima Ne
Program za projekte
Partneri u projektu