Firma: DIVES D d.o.o.

Opšti podaci
Adresa Izvorska 19, 18000 Niš
E-mail adresa [email protected]
Adresa web sajta
Telefon fiksni 018/ 212 692
Telefon mobilni 065/ 622 18 31, 064/20 77 284
Kontakt osoba Vitomir i Dušan Dinić
Šifra delatnosti
Oblast
 • Energetika
 • Mašinstvo
 • Tehnologija
 • Građevinarstvo
 • Zaštita životne sredine
Broj zaposlenih 1
Veličina firme Mala
Godina osnivanja 1984
Osnovna prednost firme
Osnovne prednosti firme
 • Član klastera
 • Inovativan proizvod/usluga
Standardi ne
Sertifikati ne
Klaster G.K. Konstruktor Niš
Saradnja sa naukom (univerzitet/fakultet) ne
Strateški partner iz inostranstva ne
Inovativni proizvod/usluga proizvodi za niskogradnju
Korišćenje državnih subvencija ne
Učešće u domaćim projektima ne
Učešće u stranim projektima ne
Potrebe i ponude firme
Potrebe firme u oblasti i energetske efikasnosti
 • Rekonstrukcija prostora
 • Izrada projekata
 • Snimanje stanja po pitanju energetske efikasnosti
 • Merenje i analiza podataka vezanih za energetsku efikasnost
 • Saradnja sa stručnjacima i ekspertima za energetsku efikasnost
 • Saradnja sa organizacijama - izvođačima/dobavljačima po pitanju uvođenja novih tehnologija radi uštede energije
Potrebe firme u oblasti obnovljivih izvora
 • Uvođenje korišćenja obnovljivih izvora energije
 • Izrada projekata
 • Snimanje stanja po pitanju obnovljivih izvora energije
 • Merenje i analiza podataka vezanih za obnovljive izvore energije
 • Saradnja sa stručnjacima i ekspertima za obnovljive izvore energije
 • Saradnja sa organizacijama - izvođačima/dobavljačima po pitanju uvođenja novih tehnologija iz obnovljivih izvora energije
Ponuda firme u oblasti energetske efikasnosti
 • Realizacija smanjenja potrošnje energije
 • Sprovođenje zahteva određenih standarda
 • Rekonstrukcija prostora
 • Izrada projekata
 • Podaci o merenju i analizi podataka vezanih za energetsku efikasnost
Ponuda firme u oblasti obnovljivih izvora
 • Uvođenje korišćenja obnovljivih izvora energije
 • Sprovođenje zahteva određenih standarda
 • Izrada projekata
Međunarodne aktivnosti
 • Know how
 • Učešće u međunarodnim projektima
 • Članstvo u međunarodnim klasterima
 • Strani konsalting
Planovi firme
Planovi firme
 • Širenje delatnosti
 • Širenje tržišta
 • Učešće u domaćim projektima
 • Razvoj inovativnih proizvoda/usluga
 • Obuka menadžmenta i zaposlenih
Standardi ne
Širenje delatnosti ne
Učešće u projektima Da
Program za projekte Reeko Platforma
Partneri u projektu Metalcom