Firma: PRIVREDNO DRUŠTVO WELLBURY WIND ENERGY d.o.o.

Opšti podaci
Adresa Dečanska 127, Stari Grad, Beograd
E-mail adresa
Adresa web sajta https://wellbury-wind-energy.ls.rs
Telefon fiksni
Telefon mobilni
Kontakt osoba Sladjana Brajović
Šifra delatnosti 3511
Oblast
  • Energetika
Broj zaposlenih 18
Veličina firme Mala
Godina osnivanja 2000
Osnovna prednost firme
Osnovne prednosti firme
  • Stalni team building
Standardi ne
Sertifikati ne
Klaster ne
Saradnja sa naukom (univerzitet/fakultet) ne
Strateški partner iz inostranstva ne
Inovativni proizvod/usluga ne
Korišćenje državnih subvencija ne
Učešće u domaćim projektima ne
Učešće u stranim projektima ne
Potrebe i ponude firme
Potrebe firme u oblasti i energetske efikasnosti
Potrebe firme u oblasti obnovljivih izvora
Ponuda firme u oblasti energetske efikasnosti
Ponuda firme u oblasti obnovljivih izvora
  • Uvođenje korišćenja obnovljivih izvora energije
  • Ponuda sertifikovanih stručnjaka
Međunarodne aktivnosti
Planovi firme
Planovi firme
  • Uvođenje standarda
  • Širenje tržišta
Standardi svih
Širenje delatnosti
Učešće u projektima Da
Program za projekte eu
Partneri u projektu ne