Firma: Siemens-ova fabrika Loher Elektro Subotica

Opšti podaci
Adresa 24 000 Subotica, Batinska 94
E-mail adresa [email protected]
Adresa web sajta http://www.siemens.rs/subotica
Telefon fiksni 024/ 629 550
Telefon mobilni
Kontakt osoba Ivan Knežević
Šifra delatnosti 4669
Oblast
 • Energetika
 • Mašinstvo
Broj zaposlenih 290
Veličina firme Srednja
Godina osnivanja 2001
Osnovna prednost firme
Osnovne prednosti firme
 • Standardi
 • Član klastera
 • Inovativan proizvod/usluga
 • Saradnja sa naukom (fakultet/institut)
 • Ima strateškog partnera iz inostranstva
Standardi
Sertifikati BS OHSAS 18001:2007, ISO 9001:2008, ISO 14001:2004+Cor 1:2009
Klaster Ecopanonia
Saradnja sa naukom (univerzitet/fakultet) Izrada master radova
Strateški partner iz inostranstva Siemens
Inovativni proizvod/usluga Pripreme za usvajanje tehnologije namotavanja statora sinhronog generatora konstrukcije Siemens Berlin (vetrogenerator bez prenosnika, snage 3-10 MW – formiran iz segmenata statora – rotor sa permanentnim magnetima)
Korišćenje državnih subvencija ne
Učešće u domaćim projektima ne
Učešće u stranim projektima da
Potrebe i ponude firme
Potrebe firme u oblasti i energetske efikasnosti
 • Smanjenje potrošnje energije
 • Potreban energetski pasoš
Potrebe firme u oblasti obnovljivih izvora
 • Uvođenje korišćenja obnovljivih izvora energije
Ponuda firme u oblasti energetske efikasnosti
Ponuda firme u oblasti obnovljivih izvora
Međunarodne aktivnosti
 • Transfer tehnologije
 • Know how
 • Strani konsalting
Planovi firme
Planovi firme
 • Prijem radnika
 • Širenje delatnosti
 • Širenje tržišta
Standardi
Širenje delatnosti novi tip generatora
Učešće u projektima Da
Program za projekte Cosme
Partneri u projektu ne zna