Firma: Instalacija-Inženjering d.o.o.

Opšti podaci
Adresa Vajara Ž. Lukića 58, Novi Beograd
E-mail adresa [email protected]
Adresa web sajta http://www.instainz.co.rs
Telefon fiksni 011 /318 4248
Telefon mobilni
Kontakt osoba Vojislav Brajković
Šifra delatnosti 4329
Oblast
Broj zaposlenih 25
Veličina firme Mala
Godina osnivanja 1990
Osnovna prednost firme
Osnovne prednosti firme
  • Standardi
  • Sertifikati
Standardi ISO 9001, IQNET
Sertifikati IEC17025
Klaster ne
Saradnja sa naukom (univerzitet/fakultet) ne
Strateški partner iz inostranstva ne
Inovativni proizvod/usluga ne
Korišćenje državnih subvencija ne
Učešće u domaćim projektima ne
Učešće u stranim projektima ne
Potrebe i ponude firme
Potrebe firme u oblasti i energetske efikasnosti
Potrebe firme u oblasti obnovljivih izvora
Ponuda firme u oblasti energetske efikasnosti
  • Izrada energetskog pasoša
  • Podaci o merenju i analizi podataka vezanih za energetsku efikasnost
Ponuda firme u oblasti obnovljivih izvora
Međunarodne aktivnosti
Planovi firme
Planovi firme
  • Prijem radnika
  • Učešće u međunarodnim projektima
  • Učešće u domaćim projektima
Standardi ne
Širenje delatnosti ne
Učešće u projektima Da
Program za projekte eu
Partneri u projektu kupci