Firma: TRGOVINSKO PREDUZEĆE VIESSMANN d.o.o.

Opšti podaci
Adresa Tabanovačka 3, 11010 Beograd
E-mail adresa [email protected]
Adresa web sajta http://www.viessmann.rs/
Telefon fiksni 011 30 97 887
Telefon mobilni
Kontakt osoba Bojan Grujički
Šifra delatnosti 4674
Oblast
  • Energetika
Broj zaposlenih 15
Veličina firme Mala
Godina osnivanja 2004
Osnovna prednost firme
Osnovne prednosti firme
  • Saradnja sa naukom (fakultet/institut)
  • Ima strateškog partnera iz inostranstva
Standardi ne
Sertifikati ne
Klaster ne
Saradnja sa naukom (univerzitet/fakultet) obuke
Strateški partner iz inostranstva da
Inovativni proizvod/usluga svi
Korišćenje državnih subvencija ne
Učešće u domaćim projektima ne
Učešće u stranim projektima ne
Potrebe i ponude firme
Potrebe firme u oblasti i energetske efikasnosti
  • Uvođenje odgovarajućih standarda
Potrebe firme u oblasti obnovljivih izvora
  • Uvođenje korišćenja obnovljivih izvora energije
Ponuda firme u oblasti energetske efikasnosti
  • Realizacija smanjenja potrošnje energije
Ponuda firme u oblasti obnovljivih izvora
  • Izrada projekata
Međunarodne aktivnosti
  • Izvozni poslovi
Planovi firme
Planovi firme
  • Prijem eksperata
Standardi
Širenje delatnosti
Učešće u projektima Da
Program za projekte eu
Partneri u projektu ne