Firma: Telefon-Inženjering

Opšti podaci
Adresa Ugrinovački put 95T , 11080 Zemun
E-mail adresa [email protected]
Adresa web sajta http://www.telefon-inzenjering.co.rs/
Telefon fiksni 011 31 69 599
Telefon mobilni
Kontakt osoba Nikola Šakan
Šifra delatnosti
Oblast
 • Energetika
 • ICT
Broj zaposlenih 14
Veličina firme Mala
Godina osnivanja 2007
Osnovna prednost firme
Osnovne prednosti firme
 • Inovativan proizvod/usluga
 • Ima strateškog partnera iz inostranstva
Standardi ne
Sertifikati ne
Klaster ne
Saradnja sa naukom (univerzitet/fakultet) ne
Strateški partner iz inostranstva Bosh I drugi
Inovativni proizvod/usluga spoj usluge I ICT
Korišćenje državnih subvencija ne
Učešće u domaćim projektima ne
Učešće u stranim projektima ne
Potrebe i ponude firme
Potrebe firme u oblasti i energetske efikasnosti
Potrebe firme u oblasti obnovljivih izvora
Ponuda firme u oblasti energetske efikasnosti
 • Realizacija smanjenja potrošnje energije
 • Rekonstrukcija prostora
 • Izrada projekata
Ponuda firme u oblasti obnovljivih izvora
 • Uvođenje korišćenja obnovljivih izvora energije
 • Sprovođenje zahteva određenih standarda
 • Zamena tehnologije proizvodnje
 • Izrada projekata
Međunarodne aktivnosti
 • Strani konsalting
Planovi firme
Planovi firme
 • Učešće u domaćim projektima
 • Razvoj inovativnih proizvoda/usluga
 • Obuka menadžmenta i zaposlenih
Standardi ne
Širenje delatnosti ne
Učešće u projektima Da
Program za projekte svi
Partneri u projektu ne