Firma: .A.S.A. Kikinda d.o.o.

Opšti podaci
Adresa 23 300 Kikinda, Vojvode Putnika 1
E-mail adresa [email protected]
Adresa web sajta http://www.fcc-group.eu/en/Serbia
Telefon fiksni 0230 400 250
Telefon mobilni
Kontakt osoba Bojan Marković
Šifra delatnosti 3811
Oblast
  • Zaštita životne sredine
Broj zaposlenih 6
Veličina firme Mala
Godina osnivanja 2015
Osnovna prednost firme
Osnovne prednosti firme
  • Ima strateškog partnera iz inostranstva
Standardi ne
Sertifikati ne
Klaster ne
Saradnja sa naukom (univerzitet/fakultet) ne
Strateški partner iz inostranstva više
Inovativni proizvod/usluga ne
Korišćenje državnih subvencija ne
Učešće u domaćim projektima ne
Učešće u stranim projektima ne
Potrebe i ponude firme
Potrebe firme u oblasti i energetske efikasnosti
  • Smanjenje potrošnje energije
Potrebe firme u oblasti obnovljivih izvora
  • Uvođenje korišćenja obnovljivih izvora energije
Ponuda firme u oblasti energetske efikasnosti
Ponuda firme u oblasti obnovljivih izvora
Međunarodne aktivnosti
  • Transfer tehnologije
Planovi firme
Planovi firme
  • Prijem eksperata
Standardi ne
Širenje delatnosti ne
Učešće u projektima Ne
Program za projekte ne
Partneri u projektu ne