Firma: Informativni centar za poslovnu standardizaciju i sertifikaciju BSC Centar

Opšti podaci
Adresa 21 000 Novi Sad, Bulevar Oslobođenja 22
E-mail adresa [email protected]
Adresa web sajta http://www.bsccentar.rs
Telefon fiksni 021/ 661 6234
Telefon mobilni
Kontakt osoba Marija Vujaković
Šifra delatnosti 4489
Oblast
 • Upravljanje projektima
Broj zaposlenih 9
Veličina firme Mikro
Godina osnivanja 2011
Osnovna prednost firme
Osnovne prednosti firme
 • Standardi
 • Sertifikati
 • Član klastera
 • Saradnja sa naukom (fakultet/institut)
Standardi ne
Sertifikati ne
Klaster Ecopanonia
Saradnja sa naukom (univerzitet/fakultet) konferencije
Strateški partner iz inostranstva ne
Inovativni proizvod/usluga ne
Korišćenje državnih subvencija ne
Učešće u domaćim projektima da
Učešće u stranim projektima da
Potrebe i ponude firme
Potrebe firme u oblasti i energetske efikasnosti
 • Smanjenje potrošnje energije
Potrebe firme u oblasti obnovljivih izvora
Ponuda firme u oblasti energetske efikasnosti
 • Izrada energetskog pasoša
Ponuda firme u oblasti obnovljivih izvora
Međunarodne aktivnosti
 • Učešće u međunarodnim projektima
Planovi firme
Planovi firme
 • Širenje delatnosti
 • Učešće u međunarodnim projektima
 • Učešće u domaćim projektima
Standardi ne
Širenje delatnosti ne
Učešće u projektima Da
Program za projekte eu
Partneri u projektu da