Firma: “SM-INŽENЈERING” d.o.o.

Opšti podaci
Adresa Topličin venac 21, Beograd
E-mail adresa [email protected]
Adresa web sajta http://www.sm-inzenjering.rs
Telefon fiksni 011 2638915
Telefon mobilni
Kontakt osoba Srđan Milinković
Šifra delatnosti 4322
Oblast
 • Energetika
 • Upravljanje projektima
Broj zaposlenih 40
Veličina firme Mala
Godina osnivanja 1990
Osnovna prednost firme
Osnovne prednosti firme
 • Inovativan proizvod/usluga
 • Ima strateškog partnera iz inostranstva
Standardi ne
Sertifikati ne
Klaster ne
Saradnja sa naukom (univerzitet/fakultet) ne
Strateški partner iz inostranstva Heliotherm
Inovativni proizvod/usluga kompletno rešenje
Korišćenje državnih subvencija ne
Učešće u domaćim projektima ne
Učešće u stranim projektima ne
Potrebe i ponude firme
Potrebe firme u oblasti i energetske efikasnosti
 • Uvođenje odgovarajućih standarda
Potrebe firme u oblasti obnovljivih izvora
 • Uvođenje odgovarajućih standarda
Ponuda firme u oblasti energetske efikasnosti
 • Rekonstrukcija prostora
 • Izrada projekata
Ponuda firme u oblasti obnovljivih izvora
 • Uvođenje korišćenja obnovljivih izvora energije
 • Izrada projekata
Međunarodne aktivnosti
 • Transfer tehnologije
Planovi firme
Planovi firme
 • Širenje tržišta
 • Učešće u međunarodnim projektima
 • Učešće u domaćim projektima
 • Razvoj inovativnih proizvoda/usluga
Standardi
Širenje delatnosti
Učešće u projektima Da
Program za projekte svi
Partneri u projektu ne