Firma: JP Toplana

Opšti podaci
Adresa 23 300 Kikinda, Miloša Velikog 48
E-mail adresa [email protected]
Adresa web sajta http://www.toplanakikinda.rs
Telefon fiksni 0230/435-055
Telefon mobilni 065 800 57 80
Kontakt osoba Miroslav Čičulić
Šifra delatnosti
Oblast
  • Energetika
Broj zaposlenih 37
Veličina firme Mala
Godina osnivanja 2003
Osnovna prednost firme
Osnovne prednosti firme
  • Lokacija u odnosu na tržište
Standardi ne
Sertifikati ne
Klaster ne
Saradnja sa naukom (univerzitet/fakultet) ne
Strateški partner iz inostranstva ne
Inovativni proizvod/usluga ne
Korišćenje državnih subvencija ne
Učešće u domaćim projektima ne
Učešće u stranim projektima ne
Potrebe i ponude firme
Potrebe firme u oblasti i energetske efikasnosti
  • Smanjenje potrošnje energije
  • Zamena tehnologije proizvodnje
Potrebe firme u oblasti obnovljivih izvora
  • Uvođenje korišćenja obnovljivih izvora energije
Ponuda firme u oblasti energetske efikasnosti
  • Realizacija smanjenja potrošnje energije
  • Zamena tehnologije proizvodnje
Ponuda firme u oblasti obnovljivih izvora
  • Uvođenje korišćenja obnovljivih izvora energije
Međunarodne aktivnosti
  • Učešće u međunarodnim projektima
Planovi firme
Planovi firme
  • Učešće u međunarodnim projektima
Standardi ne
Širenje delatnosti
Učešće u projektima Da
Program za projekte učešće u IPA projektima iz oblasti energetske efikasnosti
Partneri u projektu tražimo partnere za IPA projekat u Republici Mađarskoj