Firma: Forestpeak-I d.o.o.

Opšti podaci
Adresa Karla Soprona 6, Zemun
E-mail adresa [email protected]
Adresa web sajta
Telefon fiksni
Telefon mobilni
Kontakt osoba Oliver Zobernig
Šifra delatnosti 3511
Oblast
  • Energetika
Broj zaposlenih 27
Veličina firme Mala
Godina osnivanja 2009
Osnovna prednost firme
Osnovne prednosti firme
  • Inovativan proizvod/usluga
Standardi ne
Sertifikati ne
Klaster ne
Saradnja sa naukom (univerzitet/fakultet) ne
Strateški partner iz inostranstva ne
Inovativni proizvod/usluga proizvodnja el.energije
Korišćenje državnih subvencija ne
Učešće u domaćim projektima ne
Učešće u stranim projektima ne
Potrebe i ponude firme
Potrebe firme u oblasti i energetske efikasnosti
Potrebe firme u oblasti obnovljivih izvora
Ponuda firme u oblasti energetske efikasnosti
Ponuda firme u oblasti obnovljivih izvora
  • Uvođenje korišćenja obnovljivih izvora energije
Međunarodne aktivnosti
Planovi firme
Planovi firme
  • Sertifikacija menadžment sistema, izvođenje energetskih audita
  • Širenje tržišta
Standardi
Širenje delatnosti
Učešće u projektima Da
Program za projekte eu,domaći
Partneri u projektu ne