Firma: Hicad d.o.o.

Opšti podaci
Adresa 21 000 Novi Sad, Puškinova 17
E-mail adresa [email protected]
Adresa web sajta http://www.hicad.co.rs
Telefon fiksni 021/ 636 8113
Telefon mobilni
Kontakt osoba Ivan Hajzler
Šifra delatnosti 4230
Oblast
  • ICT
Broj zaposlenih 2
Veličina firme Mikro
Godina osnivanja 2000
Osnovna prednost firme
Osnovne prednosti firme
  • Član klastera
  • Rad na daljinu
Standardi ne
Sertifikati ne
Klaster Ecopanonia
Saradnja sa naukom (univerzitet/fakultet) ne
Strateški partner iz inostranstva ne
Inovativni proizvod/usluga ne
Korišćenje državnih subvencija ne
Učešće u domaćim projektima ne
Učešće u stranim projektima ne
Potrebe i ponude firme
Potrebe firme u oblasti i energetske efikasnosti
  • Smanjenje potrošnje energije
Potrebe firme u oblasti obnovljivih izvora
Ponuda firme u oblasti energetske efikasnosti
Ponuda firme u oblasti obnovljivih izvora
Međunarodne aktivnosti
Planovi firme
Planovi firme
  • Širenje delatnosti
  • Širenje tržišta
  • Učešće u međunarodnim projektima
Standardi ne
Širenje delatnosti ne
Učešće u projektima Da
Program za projekte eu
Partneri u projektu ne