Firma: CENTROŠPED PREDUZEĆE ZA MEĐUNARODNU I UNUTRAŠNJU ŠPEDICIJU I SPOLJNO-TRGOVINSKE POSLOVE d.o.o.

Opšti podaci
Adresa Lomina 5, sprat 2, lok. K-9 11000 Beograd
E-mail adresa [email protected]
Adresa web sajta http://www.centrospedbole.co.rs
Telefon fiksni 011/3287-110
Telefon mobilni 069/610-531
Kontakt osoba Nikolić Dobrosav
Šifra delatnosti 4690
Oblast
  • Energetika
  • Saobraćaj
Broj zaposlenih 10
Veličina firme Mala
Godina osnivanja 2000
Osnovna prednost firme
Osnovne prednosti firme
  • Lokacija u odnosu na tržište
  • Logistička podrška
Standardi ne
Sertifikati ne
Klaster ne
Saradnja sa naukom (univerzitet/fakultet) ne
Strateški partner iz inostranstva ne
Inovativni proizvod/usluga ne
Korišćenje državnih subvencija ne
Učešće u domaćim projektima ne
Učešće u stranim projektima ne
Potrebe i ponude firme
Potrebe firme u oblasti i energetske efikasnosti
  • Smanjenje potrošnje energije
  • Prijem sertifikovanih stručnjaka
Potrebe firme u oblasti obnovljivih izvora
Ponuda firme u oblasti energetske efikasnosti
Ponuda firme u oblasti obnovljivih izvora
  • Uvođenje korišćenja obnovljivih izvora energije
  • Izrada projekata
Međunarodne aktivnosti
Planovi firme
Planovi firme
  • Širenje delatnosti
Standardi ne
Širenje delatnosti energetski pasoš
Učešće u projektima Da
Program za projekte svi
Partneri u projektu